drivers club mantorpVerksamheten

Drivers Club verksamheten har bedrivits under Mantorp Parks regi sedan våren 2010, från och med 2012 är verksamheten bolagiserad i ett eget bolag. Verksamheten formades av Torbjörn Ekstrand & Åke Jansson vilka är aktiva inom motorsport för att senare drivas och vidareutvecklas av Michael Gumowski.

Bolaget
Svenska Drivers DC Club AB (559058-5294)

Postadress
Svenska Drivers DC Club AB
Granitvägen 73, 193 41 Sigtuna