fbpx

Ansvarsdeklaration

Observera att ansvarsdeklarationen är obligatorisk och behöver fyllas i inför varje bankörning med Drivers Club. Du som deltar måste du anmäla din närvaro i sekretariatet och ha fyllt i ansvarsdeklarationen för att få köra på våra bandagar.

Vid frågor kontakta oss på info@driversclub.se

Jag är medveten om att ändamålet med bandagarna är att utvecklas som förare och att förbättra mina köregenskaper.
Jag är medveten om att bankörning och motorsport inte är ofarligt.

Aktuella länkar

Licens, ansvar och säkerhet

 • Följ alltid flaggor, flaggvakter, depåpersonal, gatekeeper’s anvisningar.
 • Saknas gatekeeper, kolla ljussignalen vid gate. Kör inte ut vid rött (om inte gatekeeper vinkar förbi tex. teambil vid avåkning). Saknas gatekeeper och det är grönt har vi bedömt att det är få ute på banan, kör ut när det passar dig och och iaktta trafik på banan, dessa har företräde. Kör ej över vita linjen till höger efter gate.
 • Kör aldrig i motsatt färdriktning utan att banan är avstängd och i följe av rescue car.
 • Vid brand, läckage, motor/växellåda/temperaturproblem, incident, kontakt med barrier rulla av från asfalten om möjligt, undvik raceline.
 • Undvik att åka utanför banan i annat fall för att inte dra upp smuts/grus på asfalten.
 • Omkörning tillåten på bägge sidor. Den som kör ansvarar för säker omkörning.
 • Underlätta för varandra, ha god uppsikt bakåt, men ta inga risker med plötsliga spårbyten. Tydligt och lugnt. Det kommer ett till varv.
 • Blinka gärna åt det håll du håller undan, dvs håll vänster och blinka vänster, om du kan släppa om på höger sida.
 • Se vår instruktionsfilm om omkörning här
 • Drivers Club kör under SMA arrangörs- och deltagarlicens. Saknar du licens kan du köpa årslicens hos SMA eller så hjälper Drivers Club dig med licensen. Länk till licens hos SMA. Ange din motorklubb som du tävlar för eller Drivers Club som motorklubb.
 • Flaggor: Drivers Club följer SBF och SMA’s flagguppsättning men använder främst, Grön, Gul, Röd, Svart och målflagg, andra kan förekomma. Länk till flagguppsättning. 
 • Vid incident, tillbud eller varsel, flaggar först alla posteringar, tills faran är bekräftad, sedan kan sektionerna delas upp om faran är säkerställd till bara är en sektor. Men oftast är alla posteringar flaggade.
 • Extra postering sätts ut vid behov.
 • Iaktta extra försiktighet och håll låg hastighet vid gulflagg och stillastående Rescue Car.
 • Avbryt körning vid rödflagg, kör långsamt och iaktta hinder, kör klart varvet och in i depå.
 • Kör ej om Rescue Car med varningsblinkers.
 • Banan är fri om Rescue Car blinkar grönt.

Regler

 • All körning skall ske med största möjliga hänsyn till miljön, andra deltagare, deras bilar, arrangörens och banägarens personal och deras utrustning.
 • Alla förare skall inneha giltig SMA-licens för dagen, kan lösas på plats.
 • Hjälmtvång råder vid all körning på bana, undantag vid särskilda aktiviteter kan beviljas av banvärd.
 • Max hastighet i depå, på parkering och på vägarna inom anläggningen är 30 km/h.
 • Oaktsamhet, exempelvis “donuts” eller medveten “drifting” på banan eller inom  området kan innebära att man måste lämna området utan återbetalning av deltagaravgift.
 • Tävlingsmoment mellan förarna får ej förekomma.
 • Vid stopp på banan, om brandrisk ej konstaterats,  skall föraren sitta kvar i bilen tills hjälp anländer.
 • Eventuella händelser på banan (avåkningar, farligt beteende, lösa föremål, oljespill mm) skall snarast rapporteras till Banvärd eller annan funktionär.
 • Körning eller vistelse inom området under påverkan av alkohol, droger eller tung medicin är förbjuden.
 • Eldsläckare som eventuellt används vid utryckning kommer att debiteras.
 • Deltagare skall  respektera instruktioner från dagens Banvärd, Drivers Club’s personal och banfunktionärer.
 • Förare och all deltagande personal skall ha tagit del av mailet “Viktig information för dig som deltar på Drivers Club”
 • Ansvarsdeklaration skall undertecknas av samtliga deltagande förare.
Instruktionsvideo

Att köra om och att bli omkörd - How to