fbpx

Vanliga frågor

 

Behöver jag tidigare erfarenhet eller licens?

Många av våra medlemmar börjar köra på bana med Drivers Club. Vårt team av professionella instruktörer erbjuder dig personlig hjälp för att säkert utveckla din körning i din egen takt och skapa självförtroende på banan. Du kommer att kunna köra själv på redan på första dagen!

Behöver jag en tävlingsbil?

Inte alls. Även en om en hel del av våra medlemmar har egna bilar speciellt för bankörning, kommer många med sin vanliga bil som oftast har god prestanda. Vi förbehåller oss rätten att inte släppa ut en bil på banan om personalen anser att den inte är lämplig eller i tillräckligt gott skick nog för bankörning. Om du är osäker så ta gärna kontakt med vår personal inför bokning för att få mer detaljerad information.

Hur många dagar är tillgängliga?

Vi kör så länge säsongen sträcker sig, dvs från mitten av april till mitten av november (eller tills snön faller). De flesta vardagarna är reserverade, men även helgdagar kan förekomma. Under 2013 körde vi 14 dagar för medlemmar i princip varannan tisdag och under 2014 blev det 11 dagar.

Buller och ljudnivåer

Vi värnar om våra grannar och miljön som omger motorbanan. För att alla parter skall ha en hållbar relation till de bullerstörningar verksamheten innebär förbehåller vi oss rätten att begära begränsningar av ljudnivå från ett fordon. Om detta inte är möjligt har vi rätt att avvisa ett fordon från banan.

Vi vill premiera våra medlemmar och försöker erbjuda “bullertider”. Om inget annat anges på aktuell dag i kalendern är det en bullerdag dvs ingen dB begränsning.

Kommer jag att passa in?

Våra medlemmar kommer från olika bakgrunder, och har olika erfarenheter och ekonomiska medel. Vissa har flera bilar i garaget, medan andra verkligen njuter av att ta sin Mazda Miata i en sväng på banan. Några vill lära sig att köra sin nya exotiska bil i hög hastighet, medan andra strävar efter att kapa tiondelar på sin personligt bästa varvtid. Vi har även ett antal professionella tävlingsförare som är medlemmar. Det vi alla har gemensamt är en delad passion för bilar, bilkörning och att släppa loss på banan. Vi visar alla respekt och hänsyn, det är vår grundpelare.

Finns det förmåner för familjen?

Vi vill uppmuntra medlemmar med årskort att dela sin passion med sina familjemedlemmar. Därför är nära anhöriga alltid välkomna att följa med dig på banan.

Trafik på banan?

Vi är noga med att alltid sätta säkerheten först. Om vi upplever att det är stora fartskillnader mellan förare och att detta skapar osäkerhet, kan vi dela upp i olika grupper. Normal delar vi upp körningen i olika passa för formelbilar och karossbilar. En vanlig dag brukar körningen delas upp i 30 minuter formelbil och sedan 60 minuter karossbilar och banan är öppen hela dagen utan uppehåll för lunch. Bilar som t.ex. Radical kan dela pass med både formelbil och karossbil, Drivers Club förbehåller sig rätten att avgöra detta från fall till fall samt att även förarens erfarenhet spelar in.

Jag är ny och har inte kört på bana tidigare

Vi erbjuder första timmen på dagen tillsammans med instruktörer. Vi går igenom alla säkerhetsrutiner innan körning påbörjas och du får åka med en instruktör ett par varv innan det är dags att ge sig ut själv bakom ratten. Instruktören sitter bredvid ett par var tills dess att du känner dig trygg och kan köra säkert tillsammans med övrig trafik på banan. Under dagen finns det instruktörer tillhands för tips och råd för att slipa på tekniken och spårval på banan. Vi hjälper dig att komma igång och uppleva det roliga på att köra på bana!